CECED Magyarország Egyesülés

 
Facebook
Hírek és aktualitások
2012-12-14 Karácsonyi vásár interneten: mire figyeljünk?

Egyre inkább közeledik a mondhatni mindenki számára hőn áhított ünnep: a Karácsony. Szemelőtt tartva az elmúlt évek tapasztalatait, nagy valószínűséggel az idei évben is lesznek olyanok, akik már most elkezdik beszerezni a szeretteiknek szánt ajándékokat. Persze akadnak olyanok is, akik nem gondolkodnak előre, vagy épp a rohanó életmódjukból adódóan az utolsó pillanatban fogják megvásárolni az ajándéknak szánt termékeket. A sajtóértesülések szerint az idei évben a megkérdezett fogyasztók közel hetven százaléka tervezi online értékesítési csatornán keresztül elintézni a karácsonyi vásárlást. A hagyományos értékesítési módot preferálók ezen híreket hallva nagy valószínűséggel értetlenül állnak az ún. ,,cyber fogyasztók” előtt, akik vállalva az ezen értékesítési formából eredő esetleges (s ugyanakkor nem törvényszerű) kockázatot, számos előny (pl.: sorbanállás hiánya, időmegtakarítás, kényelem, kedvezmények) meglétét látják a webshopokból történő vásárlásban.  >>>

Figyelembe véve a fentieket, továbbá hatóságunknak az elektronikus kereskedelmi tevékenység vizsgálata során nyert tapasztalatait, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség felhívja a webáruházakból történő, vásárlásban kevésbé jártas, valamint az idő szorítása miatt hirtelen döntésre hajlamos fogyasztók figyelmét a gyakorlati életben problémaként jelentkező, s ezért kiemelten fontos alábbi tényezőkre:

,,A szolgáltató beazonosítása”

 

A webáruház kiválasztásakor célszerű leinformálni magát a webshopot üzemeltető vállalkozást. Lehetőleg csak olyan cégtől vásároljunk, ahol szerepeltetik a vállalkozásra vonatkozó lényeges információkat (pl.: cégnév, székhely, üzletcím, e-mail cím, telefonszám). Ezen túlmenően a honlapon feltüntetett cégjegyzékszám vagy adószám megléte esetén, lehetőség nyílik a mindenki számára hozzáférhető adatbázisokban (pl.: www.cegtalalo.hu, www.e-cegjegyzek.hu, a www.adoszam.hu ) a szolgáltató létezéséről meggyőződni. Mindezek ismeretében ugyanis leszűkül annak a veszélye, hogy az esetlegesen felmerülő problémák megoldása lehetetlenné váljon. A vásárlás során létrejött szerződésből eredő polgárjogi igényünket (akár az elállási jog, akár a jótállási,- ill. szavatossági jog) ugyanis elsősorban bíróság előtt tudjuk érvényesíteni, így egy inkorrekt módon üzemelő online bolt esetében az igényérvényesítés akadályba ütközhet.

 

,,Távollevők között kötött szerződés”

 

Az elektronikus úton, mint például a webáruházakban történő vásárlás során létrejött szerződések távollevők között kötött szerződésnek minősülnek. Az elektronikus kereskedelem speciális jellegzetessége, hogy a „klikkelő” fél, azaz a fogyasztó a honlapon megjelenített tartalom alapján tesz a kereskedőnek ajánlatot, a szerződés pedig a kereskedő elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a fogyasztó megrendelésével.

 

,,A szerződés létrejötte’’

 

A jogszabály értelmében a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. A kereskedő automatikus visszaigazoló email üzenete azonban nem tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, hiszen ez a rendszerüzenet formájában tett visszaigazolás kizárólag a szolgáltatót terhelő, jogszabályi kötelezettség teljesítését jelenti. A kereskedők a visszaigazolás elküldését követően a gyakorlatban egy újabb e-mailben vagy esetleg telefonon értesítik a fogyasztót a megrendelés elfogadásáról és a teljesítés körülményeiről, ez az újabb e-mail vagy értesítés már elfogadó nyilatkozatnak minősül, amelynek a fogyasztóhoz történő megérkezésével a távollevő felek között létrejön a szerződés. Amennyiben esetlegesen a fogyasztóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenetet küldte meg a szolgáltató, elfogadó nyilatkozat hiányában a felek között a szerződés nem jött létre.

 

,,A szerződés teljesítésére vonatkozó lényeges információk megléte”

 

Ezen információk alatt a webáruház kínálatában szereplő termékek (áruk és szolgáltatások egyaránt!) ellenértékéről való tájékoztatást, a járulékos költségekről (pl.: postaköltség, szállítási költség) szóló tájékoztatást, a fizetési módok (pl.: készpénz, előreutalás, utánvét), a szállítás és teljesítés egyéb feltételeiről szóló tájékoztatás meglétét értjük. Mindezek hiánya ugyanis amellett, hogy jogsértésként értékelendők, egyidejűleg alkalmasak lehetnek a vásárlók megtévesztésére, ugyanis ezek olyan lényeges információk, melyek befolyással bírnak a fogyasztók ügyleti döntésére. Gondoljunk csak a szállítási határidőre, amelynek szerepe a karácsonyi ünnepek közeledtével igencsak felértékelődik.

 

,,Sarkalatos kérdés: Az elállási jog”

 

A fogyasztó oldalán fennálló kettős információhiány kompenzálása érdekében a vállalkozás a szerződés megkötése előtt, kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni az elállási jogával kapcsolatban. Ezen elállási jog biztosítja a fogyasztó számára ugyanis többek között azt, hogy indokolás nélkül, a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolja elállási jogát. Amennyiben a szolgáltató nem biztosít teljeskörű tájékoztatást ezen jogra vonatkozóan, vagy a fogyasztó hátrányára állapít meg feltételeket (pl.: eredeti számlát, eredeti csomagolást követel), még inkább elmélyíti gazdasági helyzetéből adódóan a fogyasztók kiszolgáltatottságát. A honlapon közétett hiányos tájékoztatás révén ugyanis a fogyasztó például nincs tudatában annak, hogy elálláskor a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül az írásbeli nyilatkozatának nem kell a szolgáltatóhoz megérkeznie, hanem elegendő csak azt postára adnia. A fogyasztó nem szerez tudomást például arról sem, hogy elállás esetén a szolgáltató köteles számára az általa kifizetett összeget 30 napon belül visszatéríteni, s a fogyasztónak csupán az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket kell viselnie, ezenfelül egyéb költség nem terheli.

 

A fentieken túlmenően fontos továbbá megemlíteni, hogy nem csak a vásárlást megelőzően fontos a körültekintető tájékozódás: természetesen a megrendelt áru megérkezésekor ellenőrizni szükséges a csomag tartalmát, különös figyelemmel a termék állapotára, a mellékelt dokumentációra (pl.: számla, jótállási jegy megléte, annak kitöltése), mert utólag ezek pótlása újabb nehézségeket rejthet magában egy esetlegesen felmerülő minőségi kifogás esetén.

 

Mindezek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az előzőekben leírtak szemelőtt tartásával járjanak el internetes vásárlásaik során.

 forrrás:

http://www.nfh.hu/informaciok/hirek/hirek_111122_2.html